Home Life Care

KEEPING LOVED ONES HOME

Onze diensten

Huishoudelijke verzorging
Huishoudelijke verzorging wordt door Home Life Care verricht in uw huishoudelijke omgeving. Huishoudelijke verzorging bestaat uit ondersteuning op het gebied van dagelijkse bezigheden in het huishouden binnen uw eigen woonomgeving. U kunt hulp bij het huishouden aanvragen als u door ziekte, ouderdom of een handicap problemen heeft met het op orde houden van uw huishouden.

U kunt bij uw gemeente een aanvraag indienen voor huishoudelijke verzorging.  

Afhankelijk van de indicatie van de gemeente, krijgt u hulp van Home Life Care, denk daarbij aan licht en zwaarder huishoudelijk werk, zoals boodschappen doen, schoonmaak, afwassen, opruimen, bedden opmaken, planten en dieren verzorgen, maaltijden bereiden en ondersteuning bij de regie van het huishouden. Hiervoor werken wij samen met uw gemeente.

De gemeente neemt de huishoudelijke verzorging over. We vragen huishoudelijke verzorging dus bij de gemeente aan. Afdeling WMO beslist of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp. Na de beslissing starten wij de zorg.

De Mogelijkheden zijn:
U krijgt een persoonsgebonden budget (PGB). Met dit geldbedrag kunt u zelf inkopen. U ontvangt zorg in natura (ZIN). Dan krijgt u directe hulp van een aanbieder.

Persoonlijke verzorging
Als u door een ziekte of handicap u zelf niet meer zelfstandig kan verzorgen komt u in aanmerking met persoonlijke verzorging. Home Life Care biedt in uw vertrouwde omgeving ondersteuning bij de persoonlijke verzorging. De wensen van de cliënten is hier het belangrijkste punt. Onze medewerkers houden hier rekening mee en helpen u graag met:

  • Hulp bij steunkousen
  • Hulp bij huidverzorging denk hierbij aan douche of scheren
  • Hulp bij beweging en houding
  • Hulp en begeleiding bij eten en voeding
  • Hulp en begeleiding bij persoonlijke verzorging en hygiëne

Verpleging
Home Life Care biedt ook in uw vertrouwde omgeving ook verpleging als u ziek bent of na een ziekenhuisopname een verpleegkundige nodig heeft. Bij verpleging hoort wondverzorging, geven van injecties en advies over het omgaan met ziekte. Soms liggen vragen specifiek op het terrein van de verpleegkundigen. Hierbij kan het gaan over verpleegtechnische handelingen, bijvoorbeeld wondverzorging, hulp bij injecteren of het verzorgen van een sonde of een morfinepomp. Een verpleegkundige is verantwoordelijk voor het toezicht houden als het gaat om het herstel van gezondheid, voorkomen van verergering van een ziekte of aandoening.

(Thuis) begeleiding
​Naast verzorging en verpleging kan het wenselijk zijn dat op het gebied van welzijn ondersteuning geboden wordt. Deze ondersteuning is vooral bedoeld om cliënten te helpen om zo zelfstandig als mogelijk en zo lang als mogelijk thuis te laten verblijven. Het gaat hierbij om hulp bij het organiseren van praktische zaken in het dagelijks leven. Bij begeleiding helpen wij u met verschillende dingen, zoals; hulp bij het regelen van randvoorwaarden op het gebied van wonen, onderwijs, werk en inkomen. Plannen en stimuleren van contact in persoonsgebonden sociale omgeving bij psychosociale problemen. Verder ondersteunen wij in het afhandelen van posten en het bijhouden van de administratie. Voor cliënten die niet volledig Nederlands spreken, bieden wij ook zorg in het Turks, Koerdisch en Engels. Dit is een voordeel bij het communiceren met de medewerkers.